Ninh Bình: Tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp hoạt động trở lại

Hoạt động sản xuất của các DN trong các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang dần trở lại bình thường. Ảnh: NT
Hoạt động sản xuất của các DN trong các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang dần trở lại bình thường. Ảnh: NT
Hoạt động sản xuất của các DN trong các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang dần trở lại bình thường. Ảnh: NT
Lên top