Ninh Bình: Phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang dần được phục hồi trở lại. Ảnh: NT
Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang dần được phục hồi trở lại. Ảnh: NT
Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang dần được phục hồi trở lại. Ảnh: NT
Lên top