Ninh Bình: Nhiều dự án “xếp hàng” chờ vốn vay nước ngoài

Hàng loạt DA thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2021 vẫn chưa được bố trí vốn. Ảnh: NT
Hàng loạt DA thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2021 vẫn chưa được bố trí vốn. Ảnh: NT
Hàng loạt DA thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2021 vẫn chưa được bố trí vốn. Ảnh: NT
Lên top