Ninh Bình: Hoạt động sản xuất trong các khu công nghiệp trên đà phục hồi

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình kiểm tra hoạt động sản xuất đầu năm 2021 tại Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công (Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: NT
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình kiểm tra hoạt động sản xuất đầu năm 2021 tại Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công (Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: NT
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình kiểm tra hoạt động sản xuất đầu năm 2021 tại Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công (Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: NT
Lên top