Ninh Bình: Doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới