Ninh Bình: 1 ca F0, gần 800 CNLĐ trong công ty phải cách ly tập trung

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR khẳng định 16 trường hợp CNLĐ tại Công ty TNHH giày ADORA đều âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: NT
Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR khẳng định 16 trường hợp CNLĐ tại Công ty TNHH giày ADORA đều âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: NT
Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR khẳng định 16 trường hợp CNLĐ tại Công ty TNHH giày ADORA đều âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: NT
Lên top