Niềm vui hòa cùng dòng dầu quý giá từ mỏ Cá Tầm

Các đại biểu tiến hành nghi thức mở van đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm
Các đại biểu tiến hành nghi thức mở van đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm
Các đại biểu tiến hành nghi thức mở van đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm
Lên top