Niềm tin vào Fed tăng, chứng khoán Châu Á tăng chọc đỉnh 5 tuần

Một nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.
Một nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.
Một nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top