Niềm tin của nhà đầu tư về mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Các tổ chức quốc tế và đầu tư trong nước tin tưởng Việt Nam có thể đạt tăng trưởng GDP 6,5-7% trong năm 2021.
Các tổ chức quốc tế và đầu tư trong nước tin tưởng Việt Nam có thể đạt tăng trưởng GDP 6,5-7% trong năm 2021.
Các tổ chức quốc tế và đầu tư trong nước tin tưởng Việt Nam có thể đạt tăng trưởng GDP 6,5-7% trong năm 2021.
Lên top