Những yếu tố tạo nên 500 tỉ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

Dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD. Ảnh: PV
Dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD. Ảnh: PV
Dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ vượt qua ngưỡng 500 tỉ USD. Ảnh: PV
Lên top