Những trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định, có 7 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.
Ảnh minh họa: H.L.
Theo quy định, có 7 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh minh họa: H.L.
Theo quy định, có 7 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh minh họa: H.L.
Lên top