Những trường hợp nào sẽ phải thực hiện quyết toán thuế?

Người dân đến làm thủ tục nộp thuế tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn.
Người dân đến làm thủ tục nộp thuế tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn.
Người dân đến làm thủ tục nộp thuế tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top