Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những trường hợp nào hàng hóa được miễn ghi nhãn phụ?

Một trong những sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt hiện đang được bày bán tại MINISO. (Ảnh: L.L)
Một trong những sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt hiện đang được bày bán tại MINISO. (Ảnh: L.L)