Những trường hợp được hoàn thuế Thu nhập cá nhân

Luật quy định 3 trường hợp cá nhân được hoàn thuế TNCN.
Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Luật quy định 3 trường hợp cá nhân được hoàn thuế TNCN. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Luật quy định 3 trường hợp cá nhân được hoàn thuế TNCN. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top