12 DỰ ÁN THUA LỖ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG:

Những tín hiệu tích cực sau 2 năm khắc phục

Nhà máy đạm Ninh Bình, một trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương. Ảnh: TTXVN
Nhà máy đạm Ninh Bình, một trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương. Ảnh: TTXVN
Nhà máy đạm Ninh Bình, một trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương. Ảnh: TTXVN
Lên top