Những tiểu thương cuối cùng cố bám trụ ở chợ cũ ngập rác

Một số tiểu thương và người dân còn trụ lại bán hàng ở khu vực trước chợ cũ đã đóng cửa mặc cho rác thải bủa vây, hôi thối. Ảnh: Trần Tuấn.
Một số tiểu thương và người dân còn trụ lại bán hàng ở khu vực trước chợ cũ đã đóng cửa mặc cho rác thải bủa vây, hôi thối. Ảnh: Trần Tuấn.
Một số tiểu thương và người dân còn trụ lại bán hàng ở khu vực trước chợ cũ đã đóng cửa mặc cho rác thải bủa vây, hôi thối. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top