Những tỉ phú của làng nghề

Nghề điêu khắc tượng của người dân Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Nguồn: Agribank
Nghề điêu khắc tượng của người dân Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Nguồn: Agribank
Nghề điêu khắc tượng của người dân Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội. Nguồn: Agribank
Lên top