Những thương vụ thoái vốn nhà nước có giá trị lớn nhất năm 2020

Thương vụ thoái vốn nhà nước có giá trị lớn nhất 2020 lên tới gần 3.000 tỉ đồng
Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Thương vụ thoái vốn nhà nước có giá trị lớn nhất 2020 lên tới gần 3.000 tỉ đồng Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Thương vụ thoái vốn nhà nước có giá trị lớn nhất 2020 lên tới gần 3.000 tỉ đồng Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top