Những thông tin bất ngờ khi tìm ông chủ thực sự của Thuỷ điện Rào Trăng 3

Sạt lở ở công trình thuỷ điện Rào Trăng 3 vùi lấp nhiều công nhân. Ảnh: Trần Hồng
Sạt lở ở công trình thuỷ điện Rào Trăng 3 vùi lấp nhiều công nhân. Ảnh: Trần Hồng
Sạt lở ở công trình thuỷ điện Rào Trăng 3 vùi lấp nhiều công nhân. Ảnh: Trần Hồng
Lên top