Những thị trường xuất khẩu rau quả hàng đầu của Việt Nam

Rau quả của Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng để xuất khẩu vào các thị trường khó tính. Ảnh: Vũ Long
Rau quả của Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng để xuất khẩu vào các thị trường khó tính. Ảnh: Vũ Long
Rau quả của Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng để xuất khẩu vào các thị trường khó tính. Ảnh: Vũ Long
Lên top