Những tập đoàn lớn, dự án "khủng" nào sẽ được kiểm toán trong năm 2021?

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: PD
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: PD
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: PD
Lên top