Những startup "ngồi trên đống tiền" nhưng vẫn phải “dẹp tiệm"

Quibi huy động được 1,75 tỉ USD nhưng vẫn phải đóng cửa.
Ảnh: AFP.
Quibi huy động được 1,75 tỉ USD nhưng vẫn phải đóng cửa. Ảnh: AFP.
Quibi huy động được 1,75 tỉ USD nhưng vẫn phải đóng cửa. Ảnh: AFP.
Lên top