Những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Luật PPP khu biệt 5 lĩnh vực thiết yếu để đầu tư theo phương thức PPP nhằm tập trung nguồn lực, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải. Ảnh Đức Thanh
Luật PPP khu biệt 5 lĩnh vực thiết yếu để đầu tư theo phương thức PPP nhằm tập trung nguồn lực, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải. Ảnh Đức Thanh
Luật PPP khu biệt 5 lĩnh vực thiết yếu để đầu tư theo phương thức PPP nhằm tập trung nguồn lực, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải. Ảnh Đức Thanh
Lên top