Những nhóm cổ phiếu “ngon” khi lạm phát tăng

Lạm phát và thị trường chứng khoán có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Ảnh minh họa: LDO.
Lạm phát và thị trường chứng khoán có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ảnh minh họa: LDO.
Lạm phát và thị trường chứng khoán có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top