Những người phụ nữ giúp sức "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Phan Sào Nam (trái), Lưu Thị Hồng (giữa), Nguyễn Văn Dương (phải).
Phan Sào Nam (trái), Lưu Thị Hồng (giữa), Nguyễn Văn Dương (phải).