Những người giàu nhất Trung Quốc nắm giữ bao nhiêu tài sản?

Jack Ma (trái) và Mã Hoá Đằng (phải) là 2 người giàu nhất Trung Quốc năm 2018 theo Báo cáo Hurun. Ảnh: IC
Jack Ma (trái) và Mã Hoá Đằng (phải) là 2 người giàu nhất Trung Quốc năm 2018 theo Báo cáo Hurun. Ảnh: IC
Jack Ma (trái) và Mã Hoá Đằng (phải) là 2 người giàu nhất Trung Quốc năm 2018 theo Báo cáo Hurun. Ảnh: IC
Lên top