Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Một người dân đến làm thủ tục thuế tại Chi cục thuế Đống Đa. Ảnh Hải Nguyễn.
Một người dân đến làm thủ tục thuế tại Chi cục thuế Đống Đa. Ảnh Hải Nguyễn.
Một người dân đến làm thủ tục thuế tại Chi cục thuế Đống Đa. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top