Những làng triệu phú ở nơi từng là vùng 135

Cam sành là sản phẩm chủ lực của xã Phù Lưu (Hàm Yên, Tuyên Quang).
Cam sành là sản phẩm chủ lực của xã Phù Lưu (Hàm Yên, Tuyên Quang).
Cam sành là sản phẩm chủ lực của xã Phù Lưu (Hàm Yên, Tuyên Quang).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top