Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những kiểu 'nhắm mắt' chiều khách VIP của nhân viên ngân hàng