Những gói dịch vụ tài chính nào đang thực sự miễn phí?

Không cần trực tiếp đến ngân hàng, khách hàng vẫn có thể mở tài khoản giao dịch tại BIDV qua ứng dụng SmartBanking dễ dàng mọi lúc, mọi nơi. Ảnh BIDV
Không cần trực tiếp đến ngân hàng, khách hàng vẫn có thể mở tài khoản giao dịch tại BIDV qua ứng dụng SmartBanking dễ dàng mọi lúc, mọi nơi. Ảnh BIDV
Không cần trực tiếp đến ngân hàng, khách hàng vẫn có thể mở tài khoản giao dịch tại BIDV qua ứng dụng SmartBanking dễ dàng mọi lúc, mọi nơi. Ảnh BIDV
Lên top