Những giao dịch ngoại tệ bị cấm nhưng vẫn phổ biến ở Việt Nam

Giao dịch USD tại quầy của một ngân hàng thương mại tại Hà Nội. Ảnh: Reuters
Giao dịch USD tại quầy của một ngân hàng thương mại tại Hà Nội. Ảnh: Reuters
Giao dịch USD tại quầy của một ngân hàng thương mại tại Hà Nội. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top