Những giải pháp "nóng" tạo bệ phóng cho tăng trưởng kinh tế năm 2021

Đổi mới sáng tạo được coi là "cú hích" cho tăng trưởng trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Đổi mới sáng tạo được coi là "cú hích" cho tăng trưởng trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Đổi mới sáng tạo được coi là "cú hích" cho tăng trưởng trong năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top