Diễn đàn Cải cách và phát triển Việt Nam năm 2019:

“Những gì tư nhân có thể làm tốt thì Nhà nước tạo điều kiện”

Một doanh nghiệp tư nhân sản xuất đồ gỗ. Ảnh: KH.V
Một doanh nghiệp tư nhân sản xuất đồ gỗ. Ảnh: KH.V
Một doanh nghiệp tư nhân sản xuất đồ gỗ. Ảnh: KH.V
Lên top