Những đối tượng được tính giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế 2021

Bộ phận 1 cửa Cục thuế Hà Nội - nơi tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
Ảnh minh họa: H.N.
Bộ phận 1 cửa Cục thuế Hà Nội - nơi tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Ảnh minh họa: H.N.
Bộ phận 1 cửa Cục thuế Hà Nội - nơi tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Ảnh minh họa: H.N.
Lên top