Những doanh nghiệp Việt báo lãi đột biến bất chấp COVID-19

Nhiều doanh nghiệp Việt lãi ròng hàng nghìn tỉ trong năm 2020, tăng mạnh so với 2019.
Ảnh minh họa: A.Tú
Nhiều doanh nghiệp Việt lãi ròng hàng nghìn tỉ trong năm 2020, tăng mạnh so với 2019. Ảnh minh họa: A.Tú
Nhiều doanh nghiệp Việt lãi ròng hàng nghìn tỉ trong năm 2020, tăng mạnh so với 2019. Ảnh minh họa: A.Tú
Lên top