Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những doanh nghiệp tỉ đô “vùng dậy” sau cả thập kỷ “ẩn mình“