Những định hướng cốt lõi đưa TPHCM trở thành trung tâm tài chính

Các đại biểu và chuyên gia đưa ra những ý kiến đóng góp, để TPHCM phát triển  sớm trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh TK.
Các đại biểu và chuyên gia đưa ra những ý kiến đóng góp, để TPHCM phát triển sớm trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh TK.
Các đại biểu và chuyên gia đưa ra những ý kiến đóng góp, để TPHCM phát triển sớm trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh TK.
Lên top