Những điểm sáng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2021

Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tăng mạnh tạo đà cho tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Hồng Nhung
Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tăng mạnh tạo đà cho tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Hồng Nhung
Mặt hàng thủy sản xuất khẩu tăng mạnh tạo đà cho tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Hồng Nhung
Lên top