Những dấu hỏi trong công tác nhân sự tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Các đơn vị thuộc TC ĐBVN trong một hội nghị trực tuyến. Ảnh: mt.gov.vn
Các đơn vị thuộc TC ĐBVN trong một hội nghị trực tuyến. Ảnh: mt.gov.vn
Các đơn vị thuộc TC ĐBVN trong một hội nghị trực tuyến. Ảnh: mt.gov.vn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM