Những công ty con của Tập đoàn Dầu khí PVN thua lỗ nghìn tỉ đến âm vốn

Nhiều công ty con của PVN bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động.
Ảnh: PVN
Nhiều công ty con của PVN bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động. Ảnh: PVN
Nhiều công ty con của PVN bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động. Ảnh: PVN
Lên top