Những công ty chứng khoán đứng ngoài sóng thăng hoa của thị trường năm 2020

Nhiều công ty chứng khoán báo lỗ, lợi nhuận sụt giảm năm 2020 dù thị trường khởi sắc.
Ảnh minh họa: H.Linh.
Nhiều công ty chứng khoán báo lỗ, lợi nhuận sụt giảm năm 2020 dù thị trường khởi sắc. Ảnh minh họa: H.Linh.
Nhiều công ty chứng khoán báo lỗ, lợi nhuận sụt giảm năm 2020 dù thị trường khởi sắc. Ảnh minh họa: H.Linh.
Lên top