Những con số ấn tượng của Vườn Nhật Vinhomes Smart City đẳng cấp Châu Á

Vườn Nhật tuyệt mỹ 6ha được thi công chỉ trong 3 tháng và trở thành “kỳ quan” của Vinhomes Smart City.
Vườn Nhật tuyệt mỹ 6ha được thi công chỉ trong 3 tháng và trở thành “kỳ quan” của Vinhomes Smart City.
Vườn Nhật tuyệt mỹ 6ha được thi công chỉ trong 3 tháng và trở thành “kỳ quan” của Vinhomes Smart City.
Lên top