Những cổ phiếu tiềm năng được hưởng lợi từ xuất khẩu, bất chấp COVID-19

Một xưởng sản xuất của Hóa chất Đức Giang.
Ảnh: DGC.
Một xưởng sản xuất của Hóa chất Đức Giang. Ảnh: DGC.
Một xưởng sản xuất của Hóa chất Đức Giang. Ảnh: DGC.
Lên top