Những cổ phiếu nào sẽ thế chỗ SAB, EIB và ROS trong rổ VN30?

Các cổ phiếu EIB, SAB và ROS được dự báo bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ 1/2021.
Ảnh: HSX.
Các cổ phiếu EIB, SAB và ROS được dự báo bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ 1/2021. Ảnh: HSX.
Các cổ phiếu EIB, SAB và ROS được dự báo bị loại khỏi rổ VN30 trong kỳ 1/2021. Ảnh: HSX.
Lên top