Những cổ phiếu bùng nổ sau tin tốt vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech

Chứng khoán Mỹ bùng nổ sau tin tích cực từ vaccine COVID-19.
Ảnh minh họa: AFP
Chứng khoán Mỹ bùng nổ sau tin tích cực từ vaccine COVID-19. Ảnh minh họa: AFP
Chứng khoán Mỹ bùng nổ sau tin tích cực từ vaccine COVID-19. Ảnh minh họa: AFP
Lên top