Những chuyến xe ‘chở yêu thương’ tiếp sức y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Những chuyến xe tất bật chở nặng yêu thương tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Những chuyến xe tất bật chở nặng yêu thương tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Những chuyến xe tất bật chở nặng yêu thương tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Lên top