Những chuyện bên lề thú vị về "ông chú Viettel" tân Chủ tịch Lê Đăng Dũng