Những chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng Hà Nội hướng đến trong 5 năm tới

Đường phố Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Tô Thế
Đường phố Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Tô Thế
Đường phố Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Tô Thế
Lên top