Những cây cầu “dân liệu”

Cầu sông Hàn của Đà Nẵng, có sự đóng góp về vật chất của người dân. Ảnh: Tư liệu
Cầu sông Hàn của Đà Nẵng, có sự đóng góp về vật chất của người dân. Ảnh: Tư liệu
Cầu sông Hàn của Đà Nẵng, có sự đóng góp về vật chất của người dân. Ảnh: Tư liệu
Lên top