Những cặp nữ tướng đi đầu thương trường Việt Nam

Hai nữ doanh nhân Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thị Phương Thảo.
Hai nữ doanh nhân Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thị Phương Thảo.
Hai nữ doanh nhân Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thị Phương Thảo.
Lên top